Perhekuntoutus

Tarkoituksena on mahdollisimman oikea-aikainen puuttuminen perheen kriisitilanteeseen tai muutokseen perheen elämässä.

Oikea-aikainen apu vähentää erityispalveluiden tarvetta ja niiden kasaantumista. Palvelu on tuen antamista siinä hetkessä, jolloin perhe itse arvioi voimavarojensa vähentyneen ja he kokevat perhekuntoutuksen toimivaksi ja heitä tukevaksi työskentelymuodoksi. Keskeisenä työssä nähdään perheen oma osallisuus ja vastuu oman arjen pyörittämisestä koko työskentelyn ajan. Apuna käytämme monenlaisia menetelmiä, jolla perhe osallistetaan kuntoutustyöhön. Autamme perhettä löytämään ne keinot ja voimavarat, jolla pyritään keskittymään olennaisiin asioihin elämässä.

Kotiin annettavaa palvelua

Karhunluolan perhekuntoutus on tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista yhdessä perheiden ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää työtä. Perheet asuvat perhekuntoutuksen aikana omassa kodissaan, jolloin lapsi tai nuori saa apua luonnolliseen kehitysympäristöön. Työskentelyn alussa tehdään vanhemmuuden arviointi erilaisia menetelmiä hyödyntäen. Työskentely on intensiivisempää ja kestoltaan pidempää, kuin tehostettu perhetyö.