Kotiin annettava asumisen tukipalvelu nuorille

Yhtäkään nuorta ei pitäisi jättää yksin ongelmiensa kanssa.

Nuorten syrjäytyminen on kasvava ongelma. Hyvin usein nuori kokee jäävänsä yksin. Karhunluolan palvelun tavoite on yhdessä nuoren ja hänen perheensä kanssa löytää nuorelle kiinnekohtia elämään ja mielekästä tekemistä arkeen.

Tutustumista ammatteihin, koulutuksiin jne.

Nuoren kanssa voidaan tutustua työelämän ammatteihin, ammatinvalintaan ja koulutuksiin. Yhdessä voidaan myös etsiä töitä tai opiskelupaikkaa. Nuorta tuetaan hänen asuessaan vanhempien luona tai muuttaessa itsenäisesti asumaan. Tärkeintä on puuttua ongelmiin ja epäkohtiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yhdenkin nuoren saaminen syrjäytymisen polulta yhteiskunnan jäseneksi maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.