Kotiin annettava asumisen tukipalvelu mielenterveys- ja päihdekuntoutujille

Apua mielenterveys- ja päihdekuntoutujille.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujan palvelun tavoitteena on auttaa kuntoutujaa toimimaan normaalielämässä mahdollisimman itsenäisesti ja käyttämään asuinalueensa paikallisia palveluja hyödykseen. Kotiin annettava asumisen tukipalvelu käsittää kuntoutussuunnitelmaan perustuvaa mielenterveys- ja päihdekuntoutusta, jota annetaan pääsääntöisesti kuntoutujan omassa asunnossa. Palvelua toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä kuntoutujan omaisten ja läheisten kanssa.

Tukea päivittäisistä asioista selviämiseen

Kuntoutuksen avulla kuntoutuja oppii hallitsemaan omia oireitaan ja parantamaan elämänhallintaansa. Kuntoutujaa tuetaan päivittäisistä toimista selviämiseen. Kuntoutuja oppii käyttämään kodin ulkopuolisia palveluja sekä etsimään itselleen mahdollisuuksia virikkeelliseen vapaa-ajan toimintaan. Kuntoutujaa ohjataan mahdollisuuksien mukaan siirtymään työelämään tai opiskelemaan. Palvelu järjestetään kuntoutujan tarpeiden mukaisesti tiiviissä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.