Lastensuojelun perhetyö

Karhunluolan tehtävänä on lapsen edun ja hyvinvoinnin turvaaminen. Karhunluola tukee kasvatustehtävässä myös vanhempia ja huoltajia. Tarkoitus on suojella lapsen oikeuksia.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Tukihenkilöllä on monenlaisia rooleja tuettavan elämässä. Tukihenkilö voi olla elämän ja arjen opettaja, rajojen asettaja tai ihmissuhdeosaaja. Toiminta vaihtelee tuettavan tarpeen mukaisesti.
Toiminta voi olla koulunkäynnin tukemista, leffaseuraa, luontoretkiä, oman asunnon etsimistä tai erilaisten paperiasioiden hoitamista viranomaisten kanssa. Tukihenkilön tehtävä on tukea lapsen ja nuoren kasvua sekä kehitystä. Itsenäistyvä nuori joka on muuttamassa asumaan itsenäisesti voi tarvita tähän tukihenkilön apua. Tukihenkilö voi toimia myös koko perheen tukena. Nuori, yksinhuoltaja, mielenterveyskuntoutuja, lastensuojelun jälkihuoltonuori tai kehitysvammainen voi hyötyä tukihenkilöstä puhekumppanina ja arkisten asioiden hoitamisen tukena. Karhunluolan ammatillinen tukihenkilötoiminta on sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisen tekemää työtä.

Perhekuntoutus

Karhunluolan perhekuntoutus on tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista yhdessä perheiden ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää työtä. Perheet asuvat perhekuntoutuksen aikana omassa kodissaan, jolloin lapsi tai nuori saa apua luonnolliseen kehitysympäristöön. Työskentelyn alussa tehdään vanhemmuuden arviointi erilaisia menetelmiä hyödyntäen. Työskentely on intensiivisempää ja kestoltaan pidempää, kuin tehostettu perhetyö. Palvelun tarkoituksena on mahdollisimman oikea-aikainen puuttuminen perheen kriisitilanteeseen tai muutokseen perheen elämässä. Oikea-aikainen apu vähentää erityispalveluiden tarvetta ja niiden kasaantumista. Tärkeänä nähdään tuen antaminen siinä hetkessä, jolloin perhe itse arvioi voimavarojen vähentyneen ja kokee perhekuntoutuksen toimivaksi ja heitä tukevaksi työskentelymuodoksi. Keskeisenä työssä nähdään perheen oma osallisuus ja vastuu oman arjen pyörittämisestä koko työskentelyn ajan. Apuna käytämme monenlaisia menetelmiä, jolla perhe osallistetaan kuntoutustyöhön. Autamme perhettä löytämään ne keinot ja voimavarat, jolla pyritään keskittymään olennaisiin asioihin elämässä.

Tehostettu perhetyö

Karhunluolan tehostettu perhetyö on perheiden elämänhallinnan tukemista ja ohjausta. Työ tehdään pääsääntöisesti perheiden kotona yhteistyössä perheen verkostojen kanssa. Työskentelyn tukena käytetään erilaisia työtä tukevia menetelmiä. Työskentely on tavoitteellista ja suunnitelmallista. Työskentely voidaan päättää, kun perheen vuorovaikutus ja voimavarat ovat vahvistuneet niin ettei perhe enää tarvitse tehostetun perhetyön tukea.